1η Συνάντηση των Εταίρων του έργου 4th INDUSTRIAL REVOLUTION

Μετά την Εναρκτήρια Συνάντηση, η 1η συνάντηση των Εταίρων οργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε on-line (με τη συμμετοχή όλων των Εταίρων του έργου) στις 18/5/2022.