2η Συνάντηση των Εταίρων του έργου 4th Industrial Revolution

 Στις 8/6/2022 Επικεφαλής Εταίρο, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος διοργάνωσε τη 2η Συνάντηση των Εταίρων του έργου με τη συμμετοχή όλων των Εταίρων.