Проектът „Четвъртата индустриална революция“ ще засили факторите, влияещи върху предприемаческия успех, и ще стимулира като цяло създаването на бизнес в трансграничната зона на програмата Гърция-България.

Всички МСП в рамките на трансграничния регион ще могат да идентифицират своята готовност и адаптивност, както и да проучат възможностите си за растеж в рамките на новата икономическа, обществена и технологична глобална рамка, която е в ход.

Не на последно място, проектът „Четвъртата индустриална революция“ ще подкрепя приоритетно млади предприемачи с иновативни идеи, които искат да ги превърнат в бизнес практики.