ОТКРИВАЩА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ 4-та ИНДУСТИРАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ

Първата среща на проекта беше организирана от водещия партньор и се проведе онлайн (поради ситуацията с пандемията от COVID-19) на 13.04.2022 г. с активното участие и на всички партньори.