Връзки към програмата

Уебсайт на програмата
Уебсайт за Европейската регионална политика

 

Полезни връзки за ЕС

Европейски съюз

Европейска комисия

Европейска политика за съседство и преговори за разширяване

Европейско териториално сътрудничество

 

Гърция

Гръцко правителство

Министерство на икономиката и развитието

Управляващ орган на програмите за европейско териториално сътрудничество

Област Централна Македония

Област Източна Македония-Тракия

Децентрализиран регион Македония-Тракия

България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Област Благоевград

Област Кърджали

Област Хасково

Област Смолян

 

Свързани връзки

Гръцката Startup Екосистема

Предприемачество и малки и средни предприятия (МСП)

Европейска обсерватория за клъстери и индустриална промяна

Европейска платформа за клъстерно сътрудничество