1-ва координационна среща

След началната среща, 1-вата координационна среща беше организирана от водещия партньор и проведена онлайн (с участието на всички партньори по проекта) на 18/5/2022.