Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου 4th INDUSTRIAL REVOLUTION

Η Εναρκτήρια Συνάντηση του έργου οργανώθηκε από τον Επικεφαλής Εταίρο, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και πραγματοποιήθηκε on-line (λόγω της πανδημίας COVID-19) στις 13/4/2022, με την ενεργή συμμετοχή όλων των Εταίρων του έργου.

Σε αυτή την κομβικής σημασίας συνάντηση διαπιστώθηκε η ολόθερμη δέσμευση και η ενεργός συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών του έργου (PB)