Ο ΣΕΠΒΕ διοργάνωσε το δεύτερο Case Study Visit στην εταιρεία I4by Design Competence Center

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) διοργάνωσε, με την υποστήριξη του Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το δεύτερο Case Study Visit στην εταιρεία I4by Design Competence Center.
Το δεύτερο Case Study Visit υλοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 στις εγκαταστάσεις του I4ByDesign Competence Center.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου Case Study Visit, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας και να ενημερωθούν για τον οργανισμό και τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες λειτουργίας της.

Πρωταρχικός στόχος ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σχετικά με καινοτόμες διαδικασίες και νέες μεθόδους που εφαρμόζονται εκ μέρους της προαναφερθείσας εταιρείας στους τομείς του σχεδιασμού και της παραγωγής υπηρεσιών και προϊόντων.

Με μετόχους ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρίες, η I4ByDesign Competence Center, διεκδικεί καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό. Μέσω ποικίλων δράσεων και υπηρεσιών, προωθεί την εφαρμογή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων σε ελληνικές και διεθνείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.