Ο ΣΕΠΒΕ διοργάνωσε 2 Εκδηλώσεις Δημοσιότητας του έργου 4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ στη Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη του ΕΚΕΤΑ.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) διοργάνωσαν 2 Εκδηλώσεις Δημοσιότητας του έργου  4th INDUSTRIAL REVOLUTION στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και την Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023.
Οι Εκδηλώσεις Δημοσιότητας αποσκοπούσαν στην πλήρη ενημέρωση των συμμετεχόντων για το έργο 4th INDUSTRIAL REVOLUTION, για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και αυτές που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, καθώς και για τα αποτελέσματα και τα οφέλη που δημιουργούνται από το έργο στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.