Ο ΣΕΠΒΕ διοργάνωσε 4 Σεμινάρια στο πλαίσιο του έργου 4th INDUSTRIAL REVOLUTION

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), με την υποστήριξη του Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), διοργάνωσε στο πλαίσιο της του έργου 4th INDUSTRIAL REVOLUTION 4 σεμινάρια/εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος των σεμιναρίων ήταν να βελτιώσουν και να διαφωτίσουν την κατανόηση της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης από τους συμμετέχοντες.