Πρώτη Διαδικτυακή Συνάντηση των Εταίρων του έργου 4th INDUSTRIAL REVOLUTION

Μετά την επιτυχή εναρκτήρια συνάντηση του έργου 4th INDUSTRIAL REVOLUTION, η πρώτη συνάντηση των εταίρων διοργανώθηκε από τον κύριο δικαιούχο (LB).
Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά στις 18 Μαΐου 2022.
Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης συνεδρίασης, όλοι οι δικαιούχοι του έργου (PB) συμμετείχαν ενεργά.
Η κύρια εστίαση ήταν ο προγραμματισμός των επερχόμενων δράσεων του έργου για να διασφαλιστεί η ομαλή πρόοδος.