Δεύτερη Διαδικτυακή Συνάντηση των Εταίρων του έργου 4th Industrial Revolution

Στις 8 Ιουνίου 2022, ο επικεφαλής δικαιούχος (LB) οργάνωσε τη δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του έργου 4th INDUSTRIAL REVOLUTION, στην οποία συμμετείχαν ενεργά όλοι οι δικαιούχοι του έργου (PB).
Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης, οι δικαιούχοι συμμετείχαν σε διεισδυτικές συζητήσεις, ευθυγραμμίζοντας περαιτέρω τις προσπάθειές τους για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.