Το έργο «4th INDUSTRIAL REVOLUTION» θα ενισχύσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηματική επιτυχία και θα τονώσει γενικά τη δημιουργία επιχειρήσεων στη διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Όλες οι ΜΜΕ στη διασυνοριακή περιοχή θα είναι σε θέση να προσδιορίσουν την ετοιμότητα και την προσαρμοστικότητά τους καθώς και να διερευνήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξής τους εντός του υπό εξέλιξη νέου οικονομικού κοινωνικού και τεχνολογικού παγκόσμιου πλαισίου.

Τέλος, το έργο «4th INDUSTRIAL REVOLUTION» θα υποστηρίξει κατά προτεραιότητα νέους επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες που θέλουν να υλοποιήσουν.