ВП (БП1) Асоциация на компаниите по информационни технологии на Северна Гърция (Гърция)

 Асоциацията на компаниите за информационни технологии в Северна Гърция (SEPVE) е основана през април 1994 г. като частна организация с нестопанска цел. От основаването си тя е единственият колективен орган, представляващ интересите и грижите на ИТ бизнеса, активен в Северна Гърция. Днес SEPVE с гордост наброява повече от 250 предприятия-членове. SEPVE се фокусира и върху организирането на бизнес делегации в страни от Югоизточна Европа. Тези посещения предоставиха на членовете на Асоциацията възможност да сключат ценни търговски споразумения и да бъдат в крак с развитието на информационните технологии отвъд нашите национални граници. Днес SEPVE играе своята роля в ключов етап от еволюцията на сектора на информационните технологии. Докато светът се движи напред към новата среда на дигиталната икономика, SEPVE е готова да пристъпи към иновации, които ще превърнат компаниите-членки в активни партньори в растежа на информационното общество в Югоизточна Европа.
Уебсайт: http://www.sepve.org/

 

 БП2 Център за изследвания и технологии-Хелас (CERTH)

 Центърът за изследвания и технологии-Хелас (CERTH), основан през 2000 г., е водещ изследователски център в Гърция, който е класиран на 15-то място сред изследователските центрове на ЕС по отношение на нетен принос на ЕС за Х2020. Като юридическо лице с нестопанска цел, управлявано от частното право, то се контролира от Генералния секретариат за изследвания и иновации (GSRI) на гръцкото Министерство на развитието и инвестициите. Петте института на CERTH са организирани около основни области като изменението на климата, устойчивата енергия, ИИ, напреднала роботика, Интернет на нещата, холистично здравеопазване и хранене, автономни превозни средства, интелигентни градове и кръгова икономика. Тези институти, а именно Институтът по химически процеси и енергийни ресурси – CPERI, Институтът по информационни технологии – ITI, Гръцкият институт по транспорт – HIT, Институтът по приложни биологични науки – INAB и Институтът по биоикономика и агротехнологии – IBO, обединяват над 1 100 висококвалифицирани експерти, предимно от инженери и учени, в 6 региона и 7 града. Използвайки своите уникални изследователски съоръжения с висококвалифициран персонал, CERTH трансформира научните знания в иновативни технологични приложения с цел укрепване на националната икономика и отговор на нуждите на обществото както на национално, така и на международно ниво.
Уебсайт: https://www.certh.gr/

 БП3 СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА – ХАСКОВО“
(България)

 

 Сдружение „Регионална занаятчийска камара – Хасково“ е създадено през 2011 г.
Сдружението е създадено с цел защита, подпомагане и популяризиране на дейността на занаятчиите от Хасковския регион. Осигурява тяхната равнопоставеност и представлява интересите на своите членове пред общинските и държавните органи. Подпомага държавната и общинската администрация в усилията им да насърчават развитието на занаятите и развиват икономическата си политика и целевото финансиране на програми и проекти, свързани със занаятите.
Организацията подпомага развитието и ефективното производство на произведени предмети, орнаменти, декорации и др., чрез подобряване на пазарната и технологична среда. Целите са насочени към достигане на европейски стандарти в дейността на занаятчиите. Подпомага своите членове в развитието на дейността им чрез предоставяне на различни услуги, като организиране и провеждане на базари, семинари и творчески обучения.
Сдружението и членовете му са участвали в различни проекти през годините. Сдружение „Регионална занаятчийска камара – Хасково“ има над 500 членове от региона, които се занимават с различни народни художествени занаяти. Председател от 2021 г. е Мария Малчанова.