Второто учебно посещение в град Хасково беше организирано и проведено от Сдружение „Регионална занаятчийска камара – Хасково“

Второто учебно посещение в град Хасково беше организирано и проведено от Сдружение „Регионална занаятчийска камара – Хасково“ в рамките на 2 календарни дни, съответно в периода  на 6-ти и 7-ми юни 2023 г. То се проведе в рамките на проект 4-ТА ИНДУСТИРАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ, съфинансиран от Програмата за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“ с участието на представители на партньорите по проекта от Гърция и България и на целевите групи.

В първия ден, беше организирано посещение на една от най-популярните в България фирми за производство на спортни облекла и аксесоари. Към днешна дата FLAIR заема стабилни позиции в продажбата на своята продукция в България и целенасочено работи за своето място и на пазарите в Европа. По време на посещението участниците научиха за развитието на бранда и за иновативните технологии използвани в новите колекции обувки и облекла, както и разгледаха някои от готовите продуктови линии и  начина на създаването на моделите.

Вторият ден стартира с посещение във фирма ПИМ – едно от високо-технологичните предприятия в района и утвърден лидер в производството на машини, съоръжения и технологични линии за различни сектори на хранително-вкусовата промишленост със сериозно присъствие на българския и международния пазар.
Гостите бяха посрещнати от административния директор инж. Иван Ангелов, който детайлно запозна участниците с профила на фирмата, предизвикателствата пред развитието й, а също и новите възможности, които развитието на пазара разкрива и начините, по които ПИМ успява да се възползва от тях. Бяха посетени голяма част от производствените помещения на компанията.

Мероприятието завърши с посещение във фирма РОНИС, специализирана в проектиране, монтаж и поддръжка на машини и оборудване за преработка на тютюн. По време на срещата гостите научиха повече за технологията и спецификата на тютюневата индустрия. Обиколката на производствената база даде поглед и върху последната поръчка, която работниците изпълняваха – технически характеристики, срокове и обем на изработените съоръжения.