Επικεφαλής Εταίρος – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)

 Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Από την ίδρυσή του, τον Απρίλιο του 1994 μέχρι και σήμερα, ο ΣΕΠΒΕ αποτελεί το μοναδικό συλλογικό όργανο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα και τις ανησυχίες των επιχειρήσεων πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα ο ΣΕΠΒΕ αριθμεί πάνω από 250 επιχειρήσεις-μέλη. Στόχος του είναι να προωθήσει, μέσω ειδικών πρωτοβουλιών και έργων, την αναβάθμιση του καθεστώτος για τις περιφερειακές επιχειρήσεις ΤΠΕ με σκοπό να συμβάλλει θετικά την προώθηση της Ελλάδας στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Για το λόγο αυτό, τα τελευταία 17 χρόνια ο σύνδεσμος διοργανώνει ένα σημαντικό αριθμό εκδηλώσεων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και φόρουμ, ενώ συμμετέχει σ ένα ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εκδηλώσεων που διοργανώνονται από άλλους συλλόγους και φορείς. Επίσης ο ΣΕΠΒΕ δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο επαφής, επικοινωνίας και συνεργασίας των μελών μεταξύ τους τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στους άλλους επιχειρηματικούς φορείς. Τέλος μέσα από την εστίασή του στη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο και τη συμμετοχή του στα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ΣΕΠΒΕ παρέχει στα μέλη του τη δυνατότητα να συνάψουν πολύτιμες εμπορικές συμφωνίες και να μείνουν ενήμεροι για τις εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών πέραν των εθνικών συνόρων της Ελλάδας.

Ιστοσελίδα:  http://www.sepve.org/

 

Εταίρος Νο2 – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

 Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ), που ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα κορυφαίο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα που κατατάσσεται στην 15η θέση μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων της ΕΕ όσον αφορά την Συνεισφορά της ΕΕ H2020. Ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΑ) του ελληνικού Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Τα πέντε ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ είναι οργανωμένα γύρω από πρωτογενείς τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η προηγμένη ρομποτική, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, η ολιστική υγειονομική περίθαλψη και διατροφή, τα αυτόνομα οχήματα, οι έξυπνες πόλεις και η κυκλική οικονομία. Αυτά τα ινστιτούτα, συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων – CPERI, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής – ΙΤΙ, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών – ΙΜΕΤ, Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών – INAB και Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγροτεχνολογίας – IBO, συγκεντρώνουν πάνω από 1.100 υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, που αποτελείται κυρίως από μηχανικούς και επιστήμονες, σε 6 περιφέρειες και 7 πόλεις. Αξιοποιώντας τις μοναδικές ερευνητικές εγκαταστάσεις του με υψηλά καταρτισμένο προσωπικό, το ΕΚΕΤΑ μετατρέπει την επιστημονική γνώση σε καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές με στόχο την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και την ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ιστοσελίδα:  https://www.certh.gr/

Εταίρος Νο3 REGIONAL CHAMBER OF SKILLED CRAFTS ASSOCIATION, Haskovo

 

 Ο οργανισμός « REGIONAL CHAMBER OF SKILLED CRAFTS ASSOCIATION, Haskovo» ιδρύθηκε το 2011.
Ο οργανισμός δημιουργήθηκε με σκοπό την προστασία, υποστήριξη και προώθηση των δραστηριοτήτων των επαγγελματιών που ανήκουν στον τομέα της Βιοτεχνίας στην περιοχή του Χάσκοβο. Διασφαλίζει την ισότητά τους και εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του ενώπιον των δημοτικών και κρατικών αρχών. Υποστηρίζει την κρατική και δημοτική διοίκηση στις προσπάθειές τους να προωθήσουν την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και να αναπτύξουν την οικονομική τους πολιτική και τη στοχευμένη χρηματοδότηση προγραμμάτων και έργων που σχετίζονται με τη βιοτεχνία.
Υποστηρίζει την ανάπτυξη και αποτελεσματική παραγωγή κατασκευαστικών ειδών, στολιδιών, διακοσμητικών κ.α., βελτιώνοντας την αγορά και το τεχνολογικό περιβάλλον. Ο οργανισμός στοχεύει στην επίτευξη ευρωπαϊκών προδιαγραφών στις δραστηριότητες των τεχνιτών. Βοηθά τα μέλη του να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες, όπως διοργάνωση και διεξαγωγή bazaar, σεμιναρίων και δημιουργικών εκπαιδεύσεων.
Ο οργανισμός και τα μέλη του έχουν συμμετάσχει σε διάφορα έργα όλα αυτά τα χρόνια». Πρόεδρος από το 2021 είναι η Maria Malchanova.